Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 04 2015

heroin
Kodeina, dxm, thc, etanol, amfetamina, mefedron, metafedron, pentadron, morfina, tramadol, heroina, lsd, lsa, diazepam, clonazepam, mdma, metkat, benzydamina, mirystycyna, ketamina. Dożylnie, do nosa, do buzi. Rok. Wypalilem  wszystko. Teraz jestem szczesliwy, bo znalazł się ktoś mądrzejszy od Ciebie. Nawet nie wiem czy to kiedykolwiek odczytasz. Jebie mnie to. Było dużo czasu. W końcu mnie nie masz. 

September 10 2014

heroin
Miłość zostaje sprowokowana przez kłamstwo i polega tylko na pragnieniu, aby nasze cierpienia ukoiła osoba, która je wywołała

September 08 2014

heroin
4207 cb22
nullify

July 03 2014

4895 b94f 500
Reposted fromwestwood westwood viaviciousvenus viciousvenus

June 22 2014

heroin
heroin
Recently I had come across an empty matchbox on your bedside table. On it there was a small funeral mound of ashes and a golden cigarette butt—a coarse, masculine one. I implored you to explain. You laughed unpleasantly. Then you burst into tears and I, forgiving everything, embraced your knees and pressed my wet eyelashes to the warm black silk. After that I did not see you for two weeks.

March 20 2014

heroin
10

February 21 2014

heroin
But I remember us riding in my brother's car 
Her body tan and wet down at the reservoir 
At night on them banks I'd lie awake 
And pull her close just to feel each breath she'd take 
Now those memories come back to haunt me 
they haunt me like a curse 
Is a dream a lie if it don't come true 
Or is it something worse 
that sends me down to the river 
though I know the river is dry 
That sends me down to the river tonight 
Down to the river 
my baby and I 
Oh down to the river we ride

January 21 2014

heroin
4377 4b76

January 19 2014

heroin
8071 fa51 500
oczy.

January 13 2014

heroin
umysł oganięty ciemnością potrzebuje światła. Ty jesteś światłem.

oszalałem

January 02 2014

heroin
Play fullscreen
There's nothing left alive
but some dark glassy eyes
raise my fears one more time

December 17 2013

heroin
Pierwszy zarobiony grosz na szczęście.

Dziękuję.

December 12 2013

heroin
NIEEEEEEEEEEEEEEEEE! NIE! NIE!

December 03 2013

heroin
Play fullscreen
(Girl)FRIEND

December 01 2013

heroin
"Żyć jest ciężko, umrzeć jest łatwo"

- zapiski starego inżyniera

November 25 2013

heroin
bo codeine której nigdy nie powinienem zmieniać ktoś zajął.
heroin
Play fullscreen
Ty i ja. Cały czas. Mijamy się. Teraz się już spotkamy. Będę przy Tobie już zawsze. no more mr bullshit

November 20 2013

heroin
6307 091a
Rym!
Reposted bykhemoglobinathtwins4ever

November 19 2013

heroin
śmierć - nadzieja, życie - śmierć, koniec- początek - dalej

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl